Spolky

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald

        Dne 14. dubna 1882 byli místní občané vyzváni, aby se sešli na obecní schůzi za účelem založení Hasičsko-tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldě. V první valné hromadě, která se konala 16. července 1882, byl dle předpisu stanov zvolen František Michalička, jako předseda.
        O dva dny později byla zakoupena stříkačka a 100 m hadic s příslušenstvím za celkový obnos 750 zlatých. Ale při cvičeních se prokázalo, že ruční stříkačka má malý výkon a na čerpání vody bylo potřeba až 10 lidí. Proto byla roku 1934 zakoupena stříkačka motorová za celkový obnos 30.000 Kč. Cenu hradila zčásti také obec Kunvald.
        Spojení sokolství s hasičstvím se neosvědčilo. Tělovýchovná cvičení byla opomíjena a tělocvičné nářadí nebylo zakoupeno, ani nebylo zamýšleno o jeho koupi. A proto nastala změna stanov. Spolek byl nazván „Sbor dobrovolných hasičů v Kunvaldě“, jak se jmenuje dodnes. Jednota byla již od začátku členem Hasičské župy pohoří Orlického a tím přičleněna k České zemské hasičské jednotě.
        Po schůzi v místním hostinci, která se konala dne 15. února 1919, bylo rozhodnuto o založení Tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldě, do které se hned přihlásilo 51 členů. Místní občan pan Müller zapůjčil cvičební sál.
        Dále jednota kupovala tělocvičné nářadí, hrála divadla, konány přednášky a byl také šířen sokolský tisk. Přibývalo odborů: vzdělávací, pořadatelský a odbor „pro stavbu sokolovny“. František Frič daroval 50 tis. Kč a půjčil dalších padesát. Také obec přispěla 50 tis. Kč, za něž dle úmluvy měla mít  nárok na dvě místnosti v 1. patře pro umístění knihovny a kanceláře. Kunvaldská Sokolovna byla postavena celkovými náklady 520.000 Kč.
        Již od roku 1922 měla jednota trvale přes 100 členů.
        Bohužel v době totalitního režimu bylo sokolské hnutí zakázáno. Budova Sokolovny však sloužila sportovním oddílům vedeným pod ČSTV a jako kulturní stánek celé obce i nadále.
Více naleznete na www.sokol-kunvald.wz.cz
 

Sbor dobrovolných hasičů

Více informací naleznete na těchto stránkách v kategorii SDH nebo na adrese http://www.hasicikunvald.cz


 

AFK Kunvald

V obci dále pracují:

  • MO ČZS
  • MO Český svaz včelařů
  • Myslivecké združení Kunvald
  • MO Český rybářský svaz
  • Pionýrská skupina Kunvald
  • Skaut
  • Šachový oddíl Kunvald
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie