Bezpečnost obyvatel

Havarijní a krizové informace k ochraně obyvatel v případě mimořádných událostí.

   V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože probíhají neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují také značné škody na majetku a životním prostředí.

   Mohou vznikat škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být například povodně, větrnné smršti, rozsáhlé požáry, technologické havárie s únikem nebezpečných látek, velké dopravní nehody nebo i dlouhodobé narušení dodávek energií.

 

Na této adrese je umístěn digitální povodňový plán pro obec Kunvald:

http://www.edpp.cz/dpp/Kunvald

http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kunvald/

Výpis ze seznámení s možným ohrožením a připravenými záchrannými pracemi [22.04.2016 - 31.12.2999] (1 MB)
Seznámení právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými pracemi [22.04.2016 - 31.12.2999] (1 MB)
Povodňová komise ORP [22.04.2016 - 31.12.2999] (157 kB)
Krizový štáb ORP [22.04.2016 - 31.12.2999] (242 kB)
Bezpečnostní rada ORP [22.04.2016 - 31.12.2999] (90 kB)
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie