Statistické údaje

Statistické údaje zde uvedené jsou převzaty z údajů shromážděných při sčítání lidu, domů a bytů k rozhodnému datu 1. 3. 2001:

 • Celkový počet obyvatel byl 1015 osob, z toho 512 mužů a 503 žen.
 • Obyvatelstvo tvořilo celkem 360 domácností.
 • Ekonomicky aktivních z celkového počtu bylo 505 osob. Z nich 31,3% byla zaměstnána v zemědělství a lesnictví, 24,4% v průmyslu, 9,9% ve stavebnictví, 6,1% v obchodu, 3% v pohostinství a ubytování, 3,2% v dopravě a telekomunikacích, 0,8% v peněžnictví, 1,4% v oblastech zabývajících se výzkumem, činnostmi o oblasti nemovitostí a službami pro podniky, 3,8% ve veřejné správě, 8,3% ve školství, zdravotnictví a v sociálních službách a 1,2% ve veřejných a osobních službách. (6,6% nezjištěno)
 • V obci bylo celkem 377 obytných domů, z nich bylo 264 trvale obydleno a 113 domů sloužilo k rekreačním účelům.
 • Věkové rozvrstvení obyvatelstva:

 • 0-17 let 221 osob
  18-59 let 606 osob
  60-79 let 158 osob
  80 a více let 30 osob
 • Průměrný věk obyvatelstva byl 37,9 roku.
 • K české národnosti se hlásilo 95,7% všech obyvatel.
 • Z celkového počtu obyvatel bylo 46,4% věřících a 40,9% se hlásilo k římskokatolické církvi.
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie