Úřad městyse

Adresa:

Úřad městyse Kunvald, 561 81 Kunvald čp. 40
IČO: 00279099
číslo účtu: 6021611/0100 (KB) 

telefon číslo 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
 

Úřední hodiny:
pondělí a středa: od 8.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin
starosta: ing. Josef Paďour mobil: 604 518 740
místostarosta: ing. Jana Trejtnarová mobil: 724 524 314
účetní: Alena Morávková  


Vybrané oblasti působnosti Úřadu městyse Kunvald pro potřeby občanů:

 • pracoviště CZECH POINT
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin
 • pronajímání hrobových míst na horním a dolním hřbitově a na urnovém háji
 • povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • vybírání místních poplatků
 • evidence psů
 • přidělování popisných a evidenčních čísel budovám
 • černobílé kopírování materiálů (do velikosti A3)
 • přijímání písemných žádostí a připomínek pro zastupitelstvo
 • prodej drobného propagačního materiálu
 • nahlížení do Sbírky zákonů (pouze na místě)
 • nahlížení do obecních kronik (pouze na místě)
 • přijímání příspěvků do Kunvaldského Poledníku

 

Úřední deska - je umístěna u horní prodejny Konzumu.

Nový stavební zákon přinesl změny pro nás všechny
S platností od 1. 1. 2007 a s účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. končí působnost  městyse Kunvald jako obecného stavebního úřadu. 6 Znamená to, že pro povolování jakékoliv stavební činnosti je pro městys Kunvald příslušný Městský úřad Žamberk - stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk. Veškeré žádosti musí být zároveň vyplněny na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu. Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetu na adrese www.zamberk.cz pod odkazem „Městský úřad“ a dále „formuláře“, nebo je obdržíte přímo v kanceláři stavebního úřadu.

 

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 152

Kunvaldský poledník č. 151
Fotogalerie