Úřad městyse

Adresa:

Úřad městyse Kunvald, 561 81 Kunvald čp. 40
IČO: 00279099
číslo účtu: 6021611/0100 (KB) 

telefonní číslo 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
datová schránka: 5sfa3h2

Úřední hodiny:
pondělí a středa: od 8.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin
starosta: ing. Josef Paďour mobil: 604 518 740
místostarosta: ing. Jana Trejtnarová mobil: 724 524 314
účetní: Alena Morávková  

Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně jejich předávání do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování. Má též právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: Městys Kunvald, sídlo: Kunvald 40, 561 81 Kunvald, IČ: 00279099, DS: 5sfa3h2, telefon: 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info, úřední hodiny: po, st: 8-12 hod., 12.30-17 hod.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sdružení obcí Orlicka, Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.

 


Vybrané oblasti působnosti Úřadu městyse Kunvald pro potřeby občanů:

 • pracoviště CZECH POINT
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin
 • pronajímání hrobových míst na horním a dolním hřbitově a na urnovém háji
 • povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • vybírání místních poplatků
 • evidence psů
 • přidělování popisných a evidenčních čísel budovám
 • černobílé kopírování materiálů (do velikosti A3)
 • přijímání písemných žádostí a připomínek pro zastupitelstvo
 • prodej drobného propagačního materiálu
 • nahlížení do Sbírky zákonů (pouze na místě)
 • nahlížení do obecních kronik (pouze na místě)
 • přijímání příspěvků do Kunvaldského Poledníku

Úřední deska - je umístěna u horní prodejny Konzumu.


S platností od 1. 1. 2007 a s účinností stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je pro povolování jakékoliv stavební činnosti v městyse Kunvald příslušný Městský úřad Žamberk - stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk. Veškeré žádosti musí být zároveň vyplněny na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce. Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetu na adrese www.zamberk.cz pod odkazem „Městský úřad“ a dále „formuláře“, nebo je obdržíte přímo v kanceláři stavebního úřadu.


 

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie