Kunvaldský poledník

Je vydáván od roku 1992. Zde je k nahlédnutí několik posledních čísel, stará čísla jsou k dispozici na Úřadě městyse Kunvald. Na přání je možno získat i předplatné, které rozesíláme poštou.

Příspěvky do Kunvaldského poledníku můžete zasílat poštou na Úřad městyse Kunvald, 561 81 Kunvald 40, či v elektronické podobě na obec@kunvald.info.

Příspěvky nejsou honorovány; jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou jazykově ani fakticky upravovány.

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie