Úřední deska

Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a všechna rozpočtová opatření Městyse Kunvald jsou zveřejněna v sekci "Rozpočet".

Do listinné podoby lze nahlédnout na Úřadě městyse Kunvald čp.40.

 

Volby do PS PČR 20.-21.10.2017 - Oznámení o 1.zasedání OkVk. [21.09.2017 - 27.09.2017] (1 MB)
Volby do PS P ČR 20. a 21.10.2017 - zapisovatelka OkVK [09.09.2017 - 21.10.2017] (1 MB)
Volby do PS P ČR 20. a 21.10.2017 - počet volebních okrsků [05.09.2017 - 21.10.2017] (1 MB)
Volby do PS P ČR 20. a 21.10.2017 - počet členů OkVK [21.08.2017 - 21.10.2017] (1 MB)
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy [21.09.2017 - 09.10.2017] (4 MB)
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (těžba v lesích) Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů [21.09.2017 - 09.10.2017] (3 MB)
Veřejná vyhláška - nález nábojů Policie ČR, Pardubice [18.05.2017 - 20.12.2017] (1 MB)
Sdružení obcí Orlicko - RO č.2 [11.07.2017 - 31.12.2017] (1 MB)
Sdružení obcí Orlicko - RO č.1 [15.05.2017 - 31.12.2017] (1 MB)
Sdružení obcí Orlicko - oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 [11.07.2017 - 31.12.2018] (1 MB)
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou - RO č.2 [13.06.2017 - 31.12.2017] (1 MB)
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou - RO č.1 [15.05.2017 - 31.12.2017] (1 MB)
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 [18.07.2017 - 31.12.2018] (1 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu SDO Orlicko na rok 2017 [16.02.2017 - 31.12.2999] (1 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017 - DSO Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou [14.03.2017 - 31.12.2017] (1 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SDO Orlicko na roky 2017-20120 [16.02.2017 - 31.12.2999] (1 MB)
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu 2015-2018 - DSO Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou [14.03.2017 - 31.12.2018] (1 MB)
Dražební vyhláška-pozemky v k.ú. Veliny Exekutorský úřad Svitavy, JUDr.I.Olma [22.08.2017 - 04.10.2017] (8 MB)
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský núřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha [21.09.2017 - 08.11.2017] (5 MB)
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 152

Kunvaldský poledník č. 151
Fotogalerie