Užitečné kontakty

Pověřeným úřadem pro obec Kunvald je Městský úřad Žamberk s působností v těchto oblastech státní správy:
Městský úřad Žamberk, Masarykovo náměstí čp. 166, 564 01 Žamberk
- stavební úřad (stavební povolení, demoliční výměry, …)
- odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Městský úřad Žamberk, budova pošty, 564 01 Žamberk
- živnostenský úřad (evidence samostatně hospodařících rolníků, …)
- odbor životního prostředí a zemědělství (vodní hospodářství, ochrana přírody, ovzduší, myslivost, rybářství, …)
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (sociální dávky, opatrovnictví, kurátor pro mládež, …)
- odbor správní a dopravy (občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registrace vozidel, …)
- odbor právní (přestupková komise, …)

podatelna – informace: telefon číslo 465 670 211-2
úřední dny: pondělí a středa
e-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz
informační centrum
 


Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125,
532 11, Pardubice

úřední dny: pondělí a středa
podatelna: telefon číslo 466 026 111
www.pardubickykraj.cz
 

 

Příslušným úřadem pro obec a katastrální území Kunvald s působností v oblasti evidence nemovitostí je:
Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí

Mírové náměstí 1389,
562 01 Ústí nad Orlicí

úřední dny: pondělí a středa
podatelna: telefon číslo 465 513 111
 

Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk

Příslušným úřadem pro obec Kunvald s působností v oblasti správy daní je:
Finanční úřad Žamberk
Pionýrů, 564 01, Žamberk

úřední dny: pondělí a středa
podatelna: telefon číslo 465 678 111

www.sweb.cz/fu-zbk

Římskokatolická farnost v Kunvaldě
administrátor Stanislaw Sikora, 561 81, Kunvald 99

telefon číslo : 465 619 147

portál státní správy

Dobrovolný svazek obcí Orlicko
www.orlicko.cz
Dobrovolný svazek obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Pastviny, České Petrovice, Nekoř (Stránky uvedených obcí najdete na adrese Orlicka
www.orlicko.cz/cyklostezky

 Vážení občané, prosíme o vyplnění krátké internetové ankety ohledně budoucích rozvojových potřeb obcí a měst v územní působnosti MAS Orlicko na tomto odkazu: http://www.survio.com/survey/d/K7O9X4G2A4F2W8F5L

 

www.mas.orlicko.cz


Redea Žamberk, s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 555
564 01 Žamberk

 Policie ČR Ústí nad Orlicí - www.policie.cz/uo-usti-n-orlici.aspx

 

Dům s pečovatelskou službou Pastviny

kontakt: telefon 734575057, 730899903-vedoucí pečovatelské služby

e-mail: bdsp@zemska-brana.cz

http://www.zemska-brana.cz/dum-s-pecovatelskou-sluzbou

 

 

MAS Orlicko rozšiřuje členskou základnu [15.02.2011 - 31.12.2999] (227 kB)
MAS Orlicko informace pro rok 2011 [15.02.2011 - 31.12.2999] (180 kB)
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie