SDH

Organizační složkou Obecního úřadu Kunvald je Sbor dobrovolných hasičů Kunvald se sídlem v požární zbrojnici na adrese: 561 81 Kunvald čp.7.
http://www.hasicikunvald.cz

Ohlašovna požárů: telefon číslo 465 619 157

Starosta SDH:
Václav Michalička

Velitel zásahové jednotky:
Josef Šlesingr

Velitelé družstev:
Václav Michalička
Miroslav Vágner

Strojníci:
Bohumil Michalička
Miloslav Mihulka
Milan Šlesinger
Milan Boleček
Jiří Mihulka
Hasiči:
Ivo Koblížek
Vladimír Urban
Bohumil Pokálený
Miroslav Rek
Jan Šlesinger
Roman Vágner
Petr Boleček
Jiří Koblížek

 


Z historie sboru

Členové hasičského oddílu při výročí sta let od založení       Kunvaldská hasičsko-tělovýchovná jednota byla založena 16. dubna 1882 s padesáti členy, mezi nimiž byli učitelé - vzdělavatelé Josef Beran, Čeněk Kůrka a Adolf Simon. Tito kronikáři zapisovali protokoly do zakládající kroniky, která se sice v padesátých letech ztratila, ale po sametové revoluci 1989 byla poštou zaslána kunvaldským hasičům ze Sběrných surovin z Prahy.
       V protokolu stojí zakládající heslo: „S citem bratrským a láskou k bližnímu vedeni, vstoupili jsme hájiti tak životy i soukromé majetky proti zhoubnému ohni.“
       Tehdy hasičské náčiní tvořila sekera, motyka, háky a žebřík. Proto obec zakoupila první ruční stříkačku v roce Členové hasičského oddílu okolo roku 19001882. Postupně se pořizovaly „berlovky“ 1894 pro všechny osady i dvoukolová stříkačka s hadicemi. V roce 1889 konečně měli koňskou čtyřkolovou ruční stříkačku, do které byly určeny páry koní v případě ohně. Byl postaven stožár na sušení hadic a v roce 1908 byly postaveny dvě hasičárny na horním i dolním konci na darovaných pozemcích. První motorová stříkačka PPS 12 byla pořízena v roce 1934 za 20.000 Kč na půjčku, která byla do tří let splacena.
       Nová požární zbrojnice byla postavena svépomocí členů v roce 1955-56. Téhož roku hasičský sbor dostal i první auto pro požárníky „horch“.Historická hasičská stříkačka
       Výkonnější stříkačka DS 16 vyla pořízena v roce 1963 a v roce 1965 i starší auto pro požárníky T 805.
       V roce 1960-70 byl největší příliv členů, okolo 80 lidí. Kunvalské soutěžní družstvo mužů bylo v okrsku po celých deset let „na špici“. Vznikl také „Mladý požárník“ a později hra „Plamen“, což bylo dětmi velmi vítané, takže rády jezdili i na různé soutěže. V roce 1976 dostali požárníci za Současní členové SDH přispění JZD kropící vůz „trambus“, který plní účel dodnes. V letech 1986-87 byla vybudována požární nádrž uprostřed obce, která slouží i ke koupání na vlastní nebezpečí. Investorem byl národní výbor, JZD přispělo 100.000 Kč a technikou a ostatní stavevní práce byly záležitostí „akce Z“ a samotných požárníků. V roce 2003 pořídila obec auto PV 3 S „áro“, předělané pro hasiče.
       Již od roku založení spolku až do dnešních dní, tedy 112 let, se toto poslání dědí z otce na syna či dceru i vnuka.
        Hasičské regule byly velmi přísné: „Výcvik mužstva prováděti i pořadová cvičení, na veřejnosti si důstojně počínati, v kroji vždy choditi a chování aby bylo vážné a čestné“ (úryvek z protokolu župní jednoty).
       Po všech přeměnách a přejmenováních dnes Sbor dobrovolných hsičů vykročil do 21. století. Nyní je celkem 63 členů, máme 5 soutěžních družstev: družstvo muži I, družstvo dorostenců, družstvo ženy I, družstvo dorostenek a družstvo dětí.
       Každoročně se začíná lednovou valnou hromadou, následuje hasičský ples, příprava na technické prohlídky automobilového parku, jarní námětové cvičení v okrsku č. 5, jarní úklid s kropícím vozem, stavění májky. Mládež uklízí koupaliště se stříkačkou. Provádí se nácvik a vlastní okrsková soutěž požárních družstev, kácení máje, sběr železa, přípravuje se a Kunvaldská lávka aneb napříč koupalištěm. Organisujeme dětský hasičský tábor, dětská soutěž v požárním útoku v rybářském areálu, okrskové námětové cvičení na podzim, preventivní prohlídky, zazimování techniky, vánoční strom.

Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie