Samospráva

Členové Zastupitelstva městyse Kunvald, kteří byli zvoleni ve volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018:

Za volební stranu č. 1 „KDU-ČSL“
1. Marta Gregušová
2. Alena Foglová

Za volební stranu č. 2 „PRO KUNVALD“
1. Josef Paďour
2. Matouš Paďour
3. Petra Zářecká
4. Jana Trejtnarová
5. Josef Vágner
6. Roman Vagner
7. Daniela Bolečková

Za volební stranu č. 3 „KUNVALD 21“
1. Jan Pokálený

Za volební stranu č. 4 „SVĚŽÍ VÁNEK Z HOR“
1. Roman Rusz


Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 1.11.2018 byl starostou Městyse Kunvald zvolen Josef Paďour, místostarostou Jana Trejtnarová.


Výbory zastupitelstva městyse:

Finanční výbor: zasedá nepravidelně, dle aktuální potřeby
Předseda - Matouš Paďour
Členové - Josef Vágner, Eva Skalická

Kontrolní výbor: zasedá nepravidelně, dle aktuální potřeby
Předseda - Marta Gregušová
Členové -Jaroslava Tomanová, Marie Křenová


Zasedání zastupitelstva se konají pravidelně druhý čtvrtek v měsíci. Místo a čas zasedání je zveřejněno na plakátech, www stránkách a vývěskách.


Žádosti, připomínky a podněty lze  zastupitelstvu  městyse podávat písemnou formou prostřednictvím Úřadu městyse Kunvald nebo předávat přímo jednotlivým členům.

Jednací řád zastupitelstva [27.11.2014 - 31.12.2999] (235 kB)
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 164

Kunvaldský poledník č. 163
Fotogalerie