Samospráva

Členové Zastupitelstva městyse Kunvald, kteří byli zvoleni ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:

Za volební stranu č. 1 „Kunvald 2014-2018“
1. Josef Paďour
2. Jana Trejtnarová
3. Petra Zářecká
4. Jiří Musil
5. Pavel Tátoš
6. Roman Vagner
7. Zdenka Jurčanová

Za volební stranu č. 2 „Naše obec“
1. Josef Vágner
2. Matouš Paďour

Za volební stranu č. 3 „KDU-ČSL“
1. Marta Gregušová
2. Alena Foglová


Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 4.11.2014 byl starostou Městyse Kunvald zvolen Josef Paďour, místostarostou Jana Trejtnarová.


Výbory zastupitelstva městyse:

Finanční výbor: zasedá nepravidelně, dle aktuální potřeby
Předseda Josef Vágner
členové Miroslava Celerová, Matouš Paďour

Kontrolní výbor: zasedá nepravidelně, dle aktuální potřeby
Předseda Marta Gregušová
členové Marie Křenová, Jaroslava Tomanová


Zasedání zastupitelstva se konají pravidelně druhý čtvrtek v měsíci. Místo a čas zasedání je zveřejněno na plakátech, www stránkách a vývěskách.


Žádosti, připomínky a podněty lze  zastupitelstvu  městyse podávat písemnou formou prostřednictvím Úřadu městyse Kunvald nebo předávat přímo jednotlivým členům.

Jednací řád zastupitelstva [27.11.2014 - 31.12.2999] (235 kB)
Kunvaldský poledník

Kunvaldský poledník č. 161

Kunvaldský poledník č. 160
Fotogalerie